Hồ bơi sảnh trệt

 

với mực nước từ 1m2 đến 1m4 phù hợp cho cả người lớn và trẻ em .